Lĩnh vực hoạt động

THÉP FORMOSA

Công ty mình mua được trực tiếp hàng formosa , Sae 1006,1008,1010,1015,1022,swrch6a nên sẽ cung cấp được dây thép mác trên với giá hấp dẫn.